Вие сте тук > Как да купим

Как да купим

ЕТАПИ ПРИ ЗАКУПУВАНЕ НА ИМОТ:

1. Избор на недвижим имот;

2. Проверка на документацията, статута и собствеността на имота, проверка за тежести, задълженията към топлофикация, водоснабдяване и енергоразпределение.

3. След като се убедим, че няма юридическа или друга пречка за осъществяване на покупката на съответния имот, се пристъпва към сключване на предварителен договор, където в писмен вид се описват всички договорени условия и се депозират 20 % от цената за резерниране на  имота;

4. Регистрация на дружество /за чуждестранни граждани/- Регистрирането на фирма на името на един (ЕООД) или повече души (ООД) се извършва в Агенция по вписвания, отнема около 10 дни. Необходимият капитал е 5000 лв (2500 €), който след регистриране на фирмата се изтегля и приспада към цената за имота.
Таксата е 500 € и включва: всички адвокатски, нотариални и съдебни такси; ЕИК, печат на компанията  и куриерски такси за доставка

5. След изтичане на срока, договорен в предварителния договор се доплаща остатъка от сумата, определена за крайна цена на имота от продавача.

6. Наличната документация се предоставя на Нотариус и се изповядва сделката по прехвърляне на собствеността на името на Вашата фирма.


ТАКСИ И КОМИСИОННИ:

Посредническо възнаграждение на агенцията - 3 % / три процента / от договорената продажна цена, но не по-малко от 500 / петстотин / евро и е платимо в деня на сключване на предварителен договор за покупко-продажба, или ако няма такъв в деня на нотариалното прехвърляне на имота.

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Нотариални и съдебни такси за вписване на нотариалния акт