В планинска местност(4)

  • Регион Добрич
  • Площ: 74 m2
  • Цена: 18 900 €
# 968
  • Регион Самоков
  • Площ: 44 m2
  • Цена: 15 500 €
# 969
  • Регион Самоков
  • Площ: 98 m2
  • Цена: 47 380 €