Вие сте тук > Права за ползване

Права за ползване

Този уебсайт е собственост на BULGARIA-INVEST EU. BULGARIA-INVEST EU има правото да прави промени в данните и условията без предварително уведомление. С достъпа до този сайт и информацията в него Вие приемате, че сте се запознали и приели условията по-долу.

Авторско право
Съдържанието на този сайт е предмет на авторско право на BULGARIA-INVEST EU с всички запазени права и законни последици. Вие можете да зареждате или да отпечатвате отделни страници при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от ЗАПСП. Вие не можете да възпроизвеждате цялостно или на части, да предавате по електронен или друг начин, да модифицирате, да свързвате или използвате за каквато и да било публична или търговска цел този сайт без предварително изрично писмено разрешение на BULGARIA-INVEST EU.

Връзки с други сайтове
BULGARIA-INVEST EU не носи отговорност за информация, съдържаща се в сайтове, към които има хипервръзки.

Отговорност
BULGARIA-INVEST EU поддържа актуална информация на сайта, което не изключва възможност понякога да възникват обективни пропуски. Ползването на данните и информацията, съдържаща се в сайта е по инициатива, воля, за сметка и на риск и отговорност на ползвателя при спазване ограниченията в полза на титуляра на авторското право - BULGARIA-INVEST EU, по ЗАПСП. Потребителят сам е отговорен за интерпретацията и  възприятията на точността, пълнотата и полезността на информацията, публикувана в сайта и BULGARIA-INVEST EU не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви или ползването на този сайт.